Gostovanje direktora AKAZ-a na Kalman Radiju u emisiji „Tema dana“

ZAKONSKA OBAVEZA CERTIFIKACIJE SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA JE MINIMUM ZAŠTITE PACIJENATA!

16.06.21

U utorak 15. juna, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Mr.iur. Adnan Bilić mr.jed.zdrav., u emisiji „Tema dana“ Kalman radija, ponovio poziv ustanovama da izvrše zakonsku obavezu certifikacije. Sigurnost zdravstvene usluge nije stvar dobrovoljnog izbora nego zakonska obaveza koju je potrebno u potpunosti ispoštovati. Do sigurne i kvalitetne usluge u zdravstvu dolazi se saradnjom svih dijelova društva, ne samo javnih ustanova i predstavnika vlasti već i civilnog sektora, udruženja pacijenata i svih korisnika usluga pojedinačno koji trebaju aktivno participirati u tom procesu.

Pozivamo vas da pogledate snimku intervjua sa uključivanjem slušalaca i iznošenjem komentara koji dodatno upućuju na potrebu intenziviranja standardizcije u zdravstvu.

Saradnja i partnerstva