Završena edukacija za specijalizante

Specijalizante sa obuke 08.03.24

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 09.00 sati u sali Hotela Hollywood Ilidža, održana je peta po redu a ujedno i završna obuka za specijalizante porodične/obiteljske medicine, iz edukacijske oblasti Kvalitet, sigurnost i akreditacija u porodičnoj/obiteljskoj medicini, koja je trajala od 01.02 do 29.02.2024. godine.

Devetnaest specijalizanata je prisustvovalo obuci, iz Domova zdravlja:  Tuzla, Mostar, Živinice, Cazin, Banovići, Zenica, Kalesija i Kreševo.

Edukacija  se održavala u skladu sa Pravilnikom o specijalizantima i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika („ Službene novine Federacije BiH“ , broj 75/20) .

Prije predavanja i održavanja predviđenih modula učesnici su imali priliku da rade pred-test, kao i na kraju predavanja završni post-test i Elzo uz  diskusiju.

Moduli koji su održani dana 29.02.2024. godine: Klinički audit, prikupljanje, obrada i analiza podataka iz vlastite prakse na osnovu odabranog kriterija; Akcioni plan nakon revizije /primjeri iz prakse/; Indikatori kvaliteta i sigurnosti u TPM.

Predavači na završnoj obuci su bili: dipl.med. sestra Spomenka Omanović, Eldar Vuković, MA soc.

Saradnja i partnerstva