Posljednji dan obuke prezentirani 15. i 16. modul i podijeljeni certifikati

Završena obavezna opća obuka za koordinatore kvaliteta za 2020. godinu

Učesnici obuke za koordinatore kvaliteta u ZU. 13.08.20

Ovogodišnji edukacijski ciklus, koji se već četvtrti put uzastopno provodi u skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje koordinatora kvaliteta, okončan je 13.08. u prostorijama hotela „Hollywood“ na Ilidži gdje su, na prigodan način i uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka, uručeni i certifikati za 36 polaznika.

U prvom dijelu današnjeg programa obuke, prezentirani su petnaesti  i šesnaesti edukacijski moduli: „Planiranje i pokretanje projekta“ i „Razmjena iskustava dobre prakse“ - iskustva u kontekstu akreditacije CMZ kroz Projekat „Mentalno zdravlje u BiH“, koji AKAZ vodi u zdravstvenim ustanovama pod patronatom Federalnog ministarstva zdravstva i donatora, Asocijacije XY.

Zatim se, u ime direktora Agencije g-dina Adnana Bilića, polaznicima obuke se obratila g-đa Melka Mercvajler, Viši stručni saradnik za edukaciju, koja je prilikom dodjele certifikata rekla: “Obuka koja je započela 05. marta, kada smo se tek počeli hvatati u koštac sa uslovima rada koje nam je nametnula pandemija Covid-19, danas se završava u znaku fizičke distance i poštovanja svih mjera predostrožnosti koje svi mi, moramo potpuno dosljedno izvršavati. Suočavajući se sa novnonastalom situacijom, AKAZ je osmislo najbolji način obuke i testiranja polaznika što nas je primoralo na izmještanje iz naših prostorija i šireg implementiranja on-line metoda. Želimo čestititati svima na odličnom uspjehu i zahvaliti se na iskazanom povjerenju, strpljenju i urednom pohađanju obuke kako polaznicima tako i našim predavačima. Ovo je, istovremeno, i prvi put da je obuka okončana u augustu i da je trajala u vrijeme kada se tradicionalno koriste godišnji odmori. To nas nije spriječilo da sve planirano u potpunosti ispunimo. Naime, svih 64 sata modularnog prijenosa nastavnog obaveznog općeg programa za koordinatore kvaliteta i članove komisija za kvalitet u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosni i Hercegovini, upravo onako kako to predviđa plan i program obuke, danas, 13.08.2020. godine, uspješno je privedeno kraju i - okončano. Još jednom, čestitamo polaznicima na sticanju certifikata koji znači verifikaciju znanja i kvalifikatornu osnovu za rad na poziciji koordinatora kvaliteta i/ili člana komisije za kvalitet u tim ustanovama.“

Napominjemo da je edukacija iz oblasti kontrole kvaliteta obaveza za sve ljekare i medicinke sestre zaposlene na poslovima u vezi unutrašnje kontrole kvaliteta, rukovodećim ili imenovanjima, u smislu člana 58. Zakona o liječništvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/13) i člana 43. Zakona o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13)te da je svrha reguliranja sistemskog educiranja koordinatora kvaliteta, članova komisija za kvalitet u zdravstvenim ustanovama i drugih zdravstvenih profesionalaca koji se bave unutrašnjim kvalitetom, između ostalog, i da se ustanovi jasan odnos prema poziciji i funkciji koordinatora kvaliteta u svim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, odnosno svih zaposlenih na unutrašnjoj kontroli kvaliteta. To znači, da rukovodstva zdravstvenih ustanova, lokalni nosioci izvršnih funkcija, ali još i više - pacijenti, to jest osiguranici, mogu kroz certifikat o završenoj Obuci za koordinaotra kvaliteta imati zvaničnu potvrdu od strane AKAZ-a kao jedine ovlaštenog federalnog organa za ovu oblast, da su osobe koje rade na ovim pozicijama stručno osposobljene, kompetentne i spremne da obavaljaju odgovoran posao upravljanja kvalitetom.

Naredni sastanak sa koordinatorima kvaliteta, a koji ima za predmet godišnje ažuriranje stečenih znanja i sposobnosti, zakazan je za vrijeme održavanja manifestacje „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBIH“ čiji tačan datum će biti naknadno utvrđen i objavljen na našoj stranici.

Saradnja i partnerstva