Edukacija i obuke:

Završena obuka za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova

Učesnici edukacije 16.07.21

Posljednjim modulima predavanja, i dodjelom certifikata učesnicima od strane direktora Agencije Adnana Bilića, ma.dipl iur. u četvrtak 15.07.2021. završena ovogodišnja edukacija za koordinatore kvaliteta..

Izvođenjem modula 15 i 16, (Planiranje i pokretanje projekta i razmjena iskustava dobre prakse), pojašnjeno je koordinatorima kako da uspješno planiraju i pokrenu projekat uvođenja sistema sigurnostii kvaliteta u svojoj zdravstvenoj ustanovi, i metodama uspostave, upravljanja i osiguranja kvaliteta.  Dalje je prezentiran svakodnevni menadžment, uz podršku projektnog tima,  na koji način koordinator razvija, vodi i vrši monitoring projekta, promovira umrežavanje i razmjenu ideja, surađuje sa facilitatorom i kako se ostvariva veza između zdravstvenih ustanova i AKAZ-a.

Predavači su bili doc.dr Halid Mahmutbegović, prof. dr. Aida Pilav i prof.dr. Munevera Bećarević

Svi održani moduli su dostupni na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta / članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"vidjeti odjeljak ne propustite, gdje se nalaze i druge online edukacije.

Saradnja i partnerstva