Završeni „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2021“

Naslov manifestacije - Prezentacija sa ekrana 17.09.21

„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH“ u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održavaju jednom godišnje u formi simpozija i predstavljaju godišnji pregled aktivnosti AKAZ-a i dešavanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Ovogodišnja manifestacija je održana 01.-03.09.2021., Hotel Grand Neum, za razliku od svih prethodnih, na isti način kako se to dešava diljem svijeta, u potpunosti je u znaku pandemije COVID-19.

Budući da je jedna od nadležnosti i ciljeva Agencije razmjena dobre prakse i uspostave resursnog centra znanja na nivou Federacije BiH, na ovaj način pružamo priliku svim učesnicima u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu prepoznaje (zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, korisnici zdravstvenih usluga, zavodi za javno zdravstvo, zavodi zdravstvenog osiguranja, komore i udruženja zdravstvenih radnika te ministarstva zdravstva), da budu budu informirani o najnovijim saznanjima iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u kontektsu COVID-19 pandemije.

Više možete saznati kroz Program i linkove sa održanih predavanja.

Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo svim učesnicima i pokroviteljima ove manifestacije.

Saradnja i partnerstva