Osnovnu obuke za osoblje apoteka

15.02.21

U sklopu redovnog programa edukacije zdravstvenih radnika, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje redovnu osnovnu obuke za osoblje apoteka.

Obuka je predviđena za četvrtak, 25.02.2021. godine sa početkom u 08.30 sati u prostorijama AKAZ-a. Kompletna obuka će isti dan biti dostupna i na YouTube kanalu AKAZ-a, a  Plan i program edukacije možete preuzeti ovdje.

Obzirom na situaciju i posebne potrebe u vezi prilagodbe na uslove pandemijskih sigurnosnih/epidemioloških mjera, ukoliko dođe do promjene mjesta održavanja edukacije, polaznici će biti blagovremeno posebno informirani.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na ovu obuku koja će dati pregled aktivnosti koje se izvode tokom uspostave sistema sigurnosti u apoteci i radnim procesima kao i pripreme apoteke za vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije. Napominjemo da je uspostava sistema sigurnosti zakonom obavezan preduslov za obavljanje apotekarske djelatnosti.

Naglašavamo da je za sve apoteke koje su već potpisale ugovor sa AKAZ-om, a još nisu imale vanjsku ocjenu za koju pripreme idu sporo, iznimno dobro da pošalju učesnika/cu na ovu edukaciju.

Ovdje možete pronaći primjerak uplatnice koji sa Obrascem za prijavu trebate dostaviti putem fax-a u AKAZ (033 771 880) ili elektronski putem mail-a (apoteke@akaz.ba) Za sve dodatne informacije i pitanja stojimo vam na raspolaganju na 033 771 875.

Prijave će se primati po formuli 2+1 gratis , odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog trećeg prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove (vidi: Poziv za edukaciju osoblja apoteke).

Saradnja i partnerstva