Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta

Obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta se održava svake godine, kako bi AKAZ širio listu vanjskih ocjenjivača. Pored obuke AKAZ organizuje i testiranje učesnika edukacije na osnovu čega se mogu birati vanjski ocjenjivači.

Program obuke:

  • Osnove informacije o programu obuke za vanjske ocjenjivače
  • Vanjska ocjena zdravstvenih ustanova
  • O standardima
  • Vanjski ocjenjivači (uloge, zadaci, sposobnosti i procedura za selekciju, načela pregleda)
  • Formulari za vanjski pregled
  • Proces i tehnike vanjskog pregleda
  • Vanjska ocjena: intervjui, posmatranje, pregled
  • Usmeno i pismeno izvještavanje
  • Test
  • Prezentacija rezultata testa i diskusija

Datum objave

Saradnja i partnerstva