AKAZ edukacija:

Održana osnovna obuka za osoblje apoteka

Polaznice i polaznici na obuci u prostorijama AKAZ-a 03.10.19

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u Sarajevu održan je drugi ovogodišnji turnus edukacije  – Osnovna obuka za osoblje apoteka, a u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u Kalendaru edukacija AKAZ-a.

Polaznice i polaznici na obuci su imali priliku da se detaljno upoznaju sa djelokrugom rada AKAZ-a; certifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Također, učesnici su stekli znanja o načinu pisanja procedura, dobili su i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Ova obuka je jedan od preduvjeta za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, a svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.

Prezentacije sa održene obuke:

  1. Certifikacija i akreditacija zdravstvenih ustanova
  2. Certifikacijski standardi za apoteke
  3. Inikatori i protokol certifikacija
  4. Metodologija razvoja politika i procedura
  5. Proces samoocjene apoteke
  6. Teorija i praksa upravljanja rizikom
  7. Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?

Saradnja i partnerstva